INFO

Thuiszorg-Salomé bied Thuisverpleging en Thuishulp

Hebt u een specifieke zorg nodig, hulp bij dagelijkse activiteiten, begeleiding of ondersteuning? Thuiszorg-Salomé is er voor jou.  We kijken samen met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgverleners hoe we je het beste kunnen helpen en problemen kunnen voorkomen. Bij Thuiszorg-Salomé kunt u terecht voor Hulp bij Medicatie, Wondzorg, Hygiënische zorg, Diabetes, Palliatieve zorg, huishoudelijke hulp, Gezinszorg en Dementie.

Voor het aanvragen van informatie en zorg en/of persoonlijk advies, kunt u met ons contact opnemen.  Als wij uw aanvraag ontvangen hebben kunnen wij bij u langskomen voor een persoonlijk advies over particuliere thuiszorg. Tijdens dit gesprek wordt samen met u bepaald welke zorg u wenst of welke zorg noodzakelijk is.

Bij het geven van advies en het verlenen van zorg is het noodzakelijk persoonlijke gegevens vast te leggen.
Uiteraard worden deze strikt vertrouwelijk behandeld.

Thuiszorg Salomé staat voor deskundigheid op het gebied van particuliere thuiszorg en voor een goed advies.
Graag Adviseren wij u over de zorg die het best bij u pas.
Eventuele aanpassingen in uw huis en over de mogelijkheden van vergoeding van de kosten. Ook leggen desgewenst contacten met de verschillende instanties zoals CIZ, gemeente of zorgkantoor. Als u het wenst coördineren wij ook alle noodzakelijke zorg voor u.

Thuiszorg Salomé stemt de thuisverzorging en of verpleging helemaal af op uw persoonlijke omstandigheden. U kunt onze zorgverleners inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie. Maar ook voor aanvullende zorg als bestaande zorg niet toereikend is. Of in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg of verzorgingshuis.

De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te sterven in de vertrouwde omgeving en niet in een ziekenhuis of hospice.
Dat kan, als u samen met uw omgeving kunt bouwen op een vast team van Verpleegkundigen Zorgkundigen en Verzorgenden. Zij moeten volledig op de hoogte zijn van uw situatie, het aanspreekpunt zijn voor uw huisarts en uw wensen als uitgangspunt van hun handelen nemen. De medewerkers van Thuiszorg Salomé begrijpen dat als geen ander. Neem gerust contact met ons op!

Soms is er dag en nacht behoefte aan verzorging of verpleging. Behoefte aan iemand die 24 uur per dag voor u beschikbaar is, dag en nacht, 7 dagen per week.
Dan is het prettig om te weten dat de mogelijkheid bestaat 24 uur per dag, 7 dagen per week iemand om u heen te hebben die de zorg van u overneemt, iemand die u vertrouwt en waar u op kunt bouwen en ook 24 uur dag en nacht 7 dagen per week in huis is met u​.

Een correcte inname van je medicatie – de dosis en het tijdstip van inname – zijn belangrijk. Wij geven jou de voorgeschreven inspuitingen, dienen medicatie toe via een sonde of helpen jou bij de voorbereiding ervan. Thuiszorg-Salomé begeleidt en ondersteunt je met de voorgeschreven behandeling in samenspraak met de arts. We nemen ook de zorg aan een Katheter of medicatiepomp op.

Een correcte inname van je medicatie – de dosis en het tijdstip van inname – zijn belangrijk. Wij geven jou de voorgeschreven inspuitingen, dienen medicatie toe via een sonde of helpen jou bij de voorbereiding ervan. Thuiszorg-Salomé begeleidt en ondersteunt je met de voorgeschreven behandeling in samenspraak met de arts. We nemen ook de zorg aan een Katheter of medicatiepomp op.

Heb je hulp nodig bij je dagelijkse verzorging? Thuiszorg-Salomé helpt je met Hygiënische zorg volgens jouw zorgbehoefte en waarbij jij je comfortabel bij voelt.
Diabetes (Suikerziekte) is een chronische ziekte die zowel oudere als jonge mensen treft. Een goede opvolging van jouw diabetes door het correct innemen van medicatie, het opvolgen van je bloedsuikergehalte, voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding voorkomt complicaties. Onze Thuisverpleegkundigen en Diabeteseducatoren kunnen je hierin ondersteunen, begeleiden of een aantal aspecten van de zorg aanleren. Bijvoorbeeld via het zorgtraject. We helpen je om zelf de zorg in handen te nemen en de ziekte beter te begrijpen.

Vernemen dat u ongeneeslijk ziek bent is ingrijpend, zowel voor uzelf als uw familie en vrienden. Op dat moment is het belangrijk om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven. De belangrijkste taak van onze Thuisverpleegkundigen is de zorg voor uw comfort. Dit doen we in nauw overleg met uw arts en andere zorgpartners bijvoorbeeld, Palliatieve netwerken. Zij moeten volledig op de hoogte zijn van uw situatie, het aanspreekpunt zijn voor uw huisarts en uw wensen als uitgangspunt van hun handelen nemen. De medewerkers van Thuiszorg Salomé begrijpen dat als geen ander. Neem gerust contact met ons op!

Dementie uit zich in een achteruitgang van de hersenfuncties. De ziekte kent vaak een sluipend verloop. Meestal er is al een tijd iets aan de hand waardoor het leven van de patiënt en zijn omgeving grote veranderingen kunnen ondergaan. Niet alleen de patiënt, maar ook de familie heeft extra aandacht en begeleiding nodig.
Krijg jij je huishouden niet meer helemaal rond? Samen zoeken we naar de juiste oplossing.

Een verzorgende van de dienst gezinshulp helpt je met je Persoonlijke Verzorging,
begeleid je tijdens activiteiten verplaatsingen en doet licht huishoudelijke taken.